Informácie

Fakturačná adresa:

Auto-diag s.r.o.
Horenická 463/24A 
020 61 Lednické Rovne  
Slovakia
ICO: 51916878 
DIČ 2120835684
IČ DPH: SK2120835684
Sme platci DPH.

Zapísané v:

Obchodného registra Okresného súdu Trenčín

Vložka číslo:  37021/R

Podpora pre zákaznikov:

Ing. Roman Čepák

e-mail: cepak.roman@gmail.com
Tel.č.: +421 902 456786
 
 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48,  832 37 Bratislava
číslo účtu:
IBAN: SK2009000000005166938122
BIC: GIBASKBX
 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08