Informácie

Fakturačná adresa:

Ing. Roman Čepák
Horenická 463/24A
02061 Lednické Rovne
Sme platci DPH.
IČO: 47777346
DIČ: 1077770507
IČ DPH:SK1077770507

Zapísané v:

Okresný úrad Považská Bystrica
Číslo živnostenského registra: 330-21572

Podpora pre zákaznikov:

e-mail: cepak.roman@gmail.com
Tel.č.: +421 902 456786
 
 

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s. Tomášikova 48,  832 37 Bratislava
číslo účtu:
IBAN: SK0809000000005063623929
BIC: GIBASKBX
 

Dozorný orgán:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, 911 01  Trenčín
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 032/640 01 09
fax č. 032/640 01 08